TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG 1.1 Mod (Unlimited Money) Download » PlayStoreMod.Com

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG 1.1 Mod (Unlimited Money) Download

TS Online Mobile Huyn thoi turnbase RPG 1.1 Mod Unlimited Money Download

Free Download TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Android Mobile Game with MOD, TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG is Role Playing Mobile Game. All new and updated version are included in download links of MOD file, Download links of this TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG game are fast and 100% secure from any viruses. PlayStoreMod.com is following the google Play Sotre Rules.

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG MOD Role Playing Game Information.

MOD Name TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG
MOD Category Role Playing
PlayStore ID vn.dzogame.ts
Version MOD Requirements

1.1

Android 5.0+

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Mod for android Mobile / TAB – TS Online Mobile là phiên bản di động của huyền thoại game nhập vai MMORPG kết hợp lối chơi đánh theo lượt turn base TS Online. Các bạn sẽ nhập vai vào một thiếu niên xuyên không về thời kỳ Tam Quốc khốc liệt. Tại đây, các bạn có thể “bắt” được những danh tướng Tam Quốc vào đội ngũ của mình để cùng nhau khám phá thế giới, cùng nhau khởi nghĩa, chiến đấu trong những trận đánh theo lượt turn base căng não.
Cùng với Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý… hay là bất cứ ai ở thời kỳ Tam Quốc, các bạn có thể viết lại lịch sử của thời kỳ này

MoD Updated Installed

Latest Version

50,000+

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG 1.1 screenshots 1

Whats New

  • MOD Bug Fixed
  • TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG MOD New Version Updated
  • TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Download Fast
  • TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG MOD and Unlimited Money, coins files included.

Game Rating: | Users Votes: 3150

Leave a Reply

Your email address will not be published.