Słowo Krzyż 1.0.83 Mod (Unlimited Money) Download » PlayStoreMod.Com

Słowo Krzyż 1.0.83 Mod (Unlimited Money) Download

Sowo Krzy 1.0.83 Mod Unlimited Money Download

Free Download Słowo Krzyż Android Mobile Game with MOD, Słowo Krzyż is Word Mobile Game. All new and updated version are included in download links of MOD file, Download links of this Słowo Krzyż game are fast and 100% secure from any viruses. PlayStoreMod.com is following the google Play Sotre Rules.

Słowo Krzyż MOD Word Game Information.

MOD Name Słowo Krzyż
MOD Category Word
PlayStore ID com.wordgame.puzzle.board.pl
Version MOD Requirements

1.0.83

Android 3.0+

Słowo Krzyż Mod for android Mobile / TAB – Znużyły już Cię staromodne interfejsy wyszukiwania słów?
Pragniesz całkiem nowych doświadczeń w grze słownej?
★★★ Teraz możesz pobrać grę Słowo Krzyż i grać na PLANSZACH BEZPŁATNIE! ★★★

Słowo Krzyż to twórcza gra krzyżówkowa, pobudzająca pasję do zabaw umysłowych. To esencja gier słownych – całkowicie WCIĄGA i zapewnia ROZRYWKĘ graczowi.

➤ Nowy, świeży wygląd: Jeśli lubisz gry planszowe i zagadki, spodoba Ci się klarowny interfejs PLANSZY.

➤ Wygoda i łatwość gry: Można łatwo przesuwać litery, aby utworzyć określone ukryte słowo.

➤ Zaskakujący bonus: Loguj się co dzień i weź bonus; znajdując ukryte słowa, dostaniesz także monety.

➤ Ponad 1500 ekscytujących wyzwań: Zacznij od łatwych zadań i szybko stań w obliczu większych wyzwań. Możesz też sprawdzić, ile znasz słów. Przygotowywanych jest więcej poziomów.

➤ W 100% uzależniająca gra słowna: W tej grze nigdy nie będziesz się nudzić! Zagraj raz, a nie będziesz w stanie przerwać krzyżówkowej rozgrywki!

JAK GRAĆ
– Przesuwaj litery, by tworzyć słowa poziomo i pionowo na polach na planszy.
– Dotknij przycisk Tasuj, aby zmienić kolejność liter
– Dotknij przycisk Wskazówka, aby otrzymać podpowiedź

FUNKCJE
• Ładna i przejrzysta PLANSZA dla Ciebie (w przygotowaniu spersonalizowane tematy)
• Znajduj dodatkowa słowa, aby zbierać monety
• Ponad 1500 POZIOMÓW
• DARMOWE monety w ramach Dziennego bonusu
• Działa w trybie offline, więc możesz wyszukiwać słowa kiedy chcesz
• Łatwa i przyjemna, niepowtarzalna rozrywka
• ZA DARMO dla wszystkich graczy

POBIERZ teraz, ćwicz umysł i zostań mistrzem zagadek słownych na PLANSZACH!

KONTAKT
[email protected]

Are you tired of old-fashioned word search interfaces?
Do you want new experiences in word games?
★★★ Now you can download the game Word Cross and play BOARDS FOR FREE! ★★★

Word Krzyż is a creative crossword game that stimulates passion for mental games. It’s the essence of word games – it completely pulls IN and provides ENTERTAINMENT to the player.

➤ New, fresh look: If you like board games and puzzles, you’ll enjoy the clear BOARD interface.

➤ Convenience and ease of play: You can easily move letters to create a specific hidden word.

➤ A surprising bonus: Log in every day and get a bonus; by finding the hidden words, you’ll also get coins.

➤ Over 1500 exciting challenges: Start with easy tasks and quickly face bigger challenges. You can also check how many words you know. More levels are being prepared.

➤ 100% addictive word game: You’ll never get bored in this game! Play once and you won’t be able to stop the cross-play!

HOW TO PLAY
– Move letters to create words horizontally and vertically on the boxes on the board.
– Touch the Shuffle button to change the order of the letters
– Tap the Tip button to get a hint

FEATURES
• Nice and transparent BOARD for you (personalized themes in preparation)
• Find extra words to collect coins
• Over 1,500 LEVELS
• FREE coins as part of the Daily Bonus
• Works offline so you can search for words whenever you want
• Easy and pleasant, unique entertainment
• FREE for all players

DOWNLOAD now, train your mind and become a master of word puzzles on BOARDS!

CONTACT
[email protected]

– Naprawiono błędy poprawiające ogólne wrażenia z gry

MoD Updated Installed

Latest Version

1,000,000+

Słowo Krzyż 1.0.83 screenshots 1

Whats New

  • MOD Bug Fixed
  • Słowo Krzyż MOD New Version Updated
  • Słowo Krzyż Download Fast
  • Słowo Krzyż MOD and Unlimited Money, coins files included.

Game Rating: | Users Votes: 8406

Leave a Reply

Your email address will not be published.