Camera Giao Thông Sài Gòn 1.1.2 Mod (Unlimited Money) Download » PlayStoreMod.Com

Camera Giao Thông Sài Gòn 1.1.2 Mod (Unlimited Money) Download

Camera Giao Thng Si Gn 1.1.2 Mod Unlimited Money Download

Free Download Camera Giao Thông Sài Gòn Android Mobile Game with mod, Camera Giao Thông Sài Gòn is Maps & Navigation Mobile Game. All new and updated version are included in download links of  mod file, Download links of this Camera Giao Thông Sài Gòn game are fast and 100% secure from any viruses. PlayStoreMod.com is following the google Play Sotre Rules.

Camera Giao Thông Sài Gòn MOD Maps & Navigation Game Information.

MOD Name Camera Giao Thông Sài Gòn
MOD Category Maps & Navigation
PlayStore ID com.traff.tracfficcamera
Version Apk mod Requirements

1.1.2

Android

Camera Giao Thông Sài Gòn games screenshots and mod features:

Camera Giao Thông Sài Gòn screenshots 1

Camera Giao Thông Sài Gòn mod Description: Ứng dụng hiển thị hình ảnh 364 camera trong thành phố Hồ Chí Minh.

-Ứng dụng xem hình chứ không phải xem video nhé mọi người.
-Xem hình trực tiếp thời gian thực
-Tải lại sau 12 giây.
-Có chế độ xem full màn hình.
-Xem tất cả Camera trong thành phố.
-Xem Camera giao thông .
-Xem tình trạng giao thông .
-Camera thành phố hồ chí minh.
-Camera đường phố.
-Xem Camera theo từng quận
-Có chế độ chọn camera yêu thích để dễ dàng theo dõi .
-Hiển thị camera trong map để xác định vị trí camera.
-Sắp xếp theo vị trí hiển thị camera gần bạn nhất .
-Dữ liệu chính xác .
-Tránh kẹt xe ,lựa chọn tuyến đường phù hợp.
-Do anh sinh viên mới ra trường chuẩn bị nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc ,
-Với mong muốn đăng một app lên chPlay trước khi nhập ngũ
The application displays 364 camera images in Ho Chi Minh City.

– Application for viewing pictures, not videos, everyone.
-See live video in real time
-Reload after 12 seconds.
-Have full screen view mode.
-See all cameras in the city.
-View Traffic Camera.
-View traffic status.
-Camera Ho Chi Minh City.
-Camera street.
-View Camera by each district
-There is a mode to choose your favorite camera for easy tracking.
-Display camera in map to locate camera.
-Sort by camera display location closest to you.
– Accurate data.
-Avoid traffic jams, choose the right route.
-Due to the new graduate student preparing to enlist in order to protect the country,
-With the desire to post an app on chPlay before enlistment
thêm màn hình chat , và fix lỗi quảng cáo

 Mod Updated Installed

Latest Version

100,000+

 

Whats New

  •  mod Bug Fixed
  • Camera Giao Thông Sài Gòn mod New Version Updated
  • Camera Giao Thông Sài Gòn Download Fast
  • Camera Giao Thông Sài Gòn  mod and Unlimited Money, coins files included.

Game Rating: | Users Votes:

Leave a Reply

Your email address will not be published.