ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် 1.0.0 Mod (Unlimited Money) Download » PlayStoreMod.Com

ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် 1.0.0 Mod (Unlimited Money) Download

1.0.0 Mod Unlimited Money Download

Free Download ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် Android Mobile Game with MOD, ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် is Arcade Mobile Game. All new and updated version are included in download links of MOD file, Download links of this ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် game are fast and 100% secure from any viruses. PlayStoreMod.com is following the google Play Sotre Rules.

ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် MOD Arcade Game Information.

MOD Name ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ်
MOD Category Arcade
PlayStore ID net.fish1_md
Version MOD Requirements

1.0.0

Android 4.3+

ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် Mod for android Mobile / TAB – ပင္လယ္သမုဒၵရာဆန္တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ငါးပစ္ဂိမ္းေလးဟာအလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းၿပီးရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ဂိမ္းလေးျဖစ္ပါတယ္
ပင္ လယ္ သ မု ဒ ၵ ရာ ဆန္ တဲ့ က ၽြန္ ေတာ ္ တို 4 ရဲ 5 ငါး ပစ္ ဂိမ္း ေလး ဟာ အ လြန္ စိတ္ 0 င ္ စား စ ရာေ ကာင္း ၿ ပီး ရင္ ခုန္ စိတ္ လႈ ပ ္ ရွား စ ရာေ ကာင္း တဲ့ ဂိမ္း လေး ျ ဖစ္ ပါ တယ္
1.0.0

MoD Updated Installed

Latest Version

1,000+

ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် 1.0.0 screenshots 1

Whats New

  • MOD Bug Fixed
  • ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် MOD New Version Updated
  • ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် Download Fast
  • ဒီမှာဒီရေငါးလာတယ် MOD and Unlimited Money, coins files included.

Game Rating: | Users Votes: 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.